Monday, July 19, 2010

หม่าม้ารู้ได้ไง

19 กรกฎาคม 2553 ระหว่างทางกลับบ้าน หลังจากโรงเรียนเลิก รถติดไฟแดงอยู่ก่อนถึงทางเข้าองค์พระปฐมเจดีย์ มีป้ายงานวันอาสาฬหบูชาติดไว้

หม่าม้า: ธีร์ อาทิตย์นี้เรียนเรื่องอะไรครับ
ธีร์: เรื่องวันอาสาหะบูชาครับ
หม่าม้า: วัน "อา-สา-ละ-หะ-บู-ชา" ครับลูก เป็นวันแรกที่มีพระสงฆ์ในโลก
ธีร์: ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าบวช
หม่าม้า: ใช่ครับ พระอัญญาโกณฑัญญะไงครับ เค้าฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเข้าใจแจ่มแจ้ง เลยขอบวชเป็นพระสงฆ์ครับ
ธีร์: โห...หม่าม้ารู้ได้ไง ธีร์เพิ่งเรียนวันนี้เองนะ....

p(-_- ')q

No comments: