Sunday, January 28, 2007

เปลใคร


เปล (แบบนี้เค้าเรียกเปลกันใช่ไหมเนี่ย ชักสับสน) อันนี้มีที่มายาวไกลยิ่งนัก อากงบอกว่า มันทำด้วยไม้สัก สมัยนี้คงหาแบบนี้ไม่ได้แล้ว ไม่รู้เพราะมันเป็นแบบเก่ามาก หรือว่าสมัยนี้เค้าไม่ทำเปลเด็กด้วยไม้สักก็ไม่รู้ มีความทนทานเป็นยอด เพราะเจ้าของคนแรก กับเจ้าของคนล่าสุดเข้าไปรวมกันอยู่ในเปลได้ด้วย....

ถูกต้องแล้วคร๊าบบบบ เปลอันนี้เป็นเปลสมัยแรกเกิดของหม่าม้านั่นเอง ถือเป็นมรดกตกทอดของตระกูลเลยก็ว่าได้ (ว่าไปนั่น) ในครอบครัวฝั่งของหม่าม้า ถ้านับรุ่นเดียวกัน หม่าม้าเป็นคนแรกไปถึงคนสุดท้าย (สงสัยคงไม่มีเพิ่มอีกแล้วมั้งนะ) อายุห่างกัน(หลาย)สิบปีอยู่ (อย่ารู้เลยว่ากี่สิบ 555) ส่วนใหญ่ก็ผ่านเปลนี้มาแล้วทั้งนั้น

ส่วนธีร์นั้นถือเป็นอีกรุ่นนึงแล้ว ธีร์เป็นเจ้าของคนล่าสุด แล้วอย่างงี้จะเรียกเปลนี้ว่าเป็นเปลของใครดีล่ะเนี่ย...

This crib is an antique and has long history. It made of teak wood (by grandpa's word). The picture shows the first and the latest owner of it. ha! ha! ha! Yes, mama is the first owner of this crib...and it was handed down in her generation....90% of Thee's aunties and uncles on mama's side used to sleep in this crib before. Thee is counted as another generation and be the latest owner! Then, whose crib it should be!

No comments: