Friday, May 26, 2006

ที่บ้านอาม่า

วันนี้ธีร์มาค้างที่บ้านอาม่า ที่พุทธมณฑลสาย 4 หลังจาก 2 วันที่ผ่านมา ธีร์งอแง ร้องแบบ non-stop ทำเอาป๊ะป๋ากะหม่าม๊าเครียดไปตามกัน

ป๊ะป๋ามาส่งธีร์มาอยู่บ้านอาม่า พอมาถึงก็เป็นที่น่าอะเมซซิ่งเป็นอย่างยิ่ง นอกจากธีร์จะไม่งอแงแล้ว ยังอารมณ์ดีเล่นกับคนโน้นคนนี้ ไม่ยอมนอนอีกต่างหาก

คิดเป็นสมมติฐานได้หลายข้อว่า
1. ธีร์เบื่อหม่าม๊า อยู่กัน 2 คน ไม่มีใครเล่นด้วย
2. ธีร์เกลียดแม่มัน ไม่อยากอยู่ด้วย
3. ธีร์ชอบอยู่ในสมาคมคนหมู่มาก

ยังไงก็ดี ... ธีร์อารมณ์ดีไม่งอแง ทำให้ทุกฝ่ายแฮปปี้ก็ดีแล้ว...เนาะ

3 comments:

บี - น้าบี - บี said...

ระหว่างข้อหนึ่ง และ ข้อสอง เลือกยากจัง ฟันธงตรงเป๊ะ เลือกลำบาก

papa said...

thee :-)
be nice kids when you're there naja....
miss miss

Chaang said...

Nu Thee,

Love your website. Uncle really enjoyed reading and viewing your stories and pics. You are growing really fast and very big. What a sumo boy!

May Buddha bless you.

Uncle Chaang